Get Adobe Flash player

Måndag - Torsdag 08:00-16:00
Fredag: 08:00-12:00

Telefon: 040-13 17 67
Mejl: info@hyllie.fh.se

Hyllie Folkets Hus
Hyacintgatan 2
215 26 Malmö

Logo

Hyllie Folkets Hus

Medlemmar i Hyllie Folkets Hus Husförening kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 12 mars 2013 klockan 18:00.

Plats: Hyllie Folkets Hus , Hyacintgatan 2

Vill Du före stämman ha handlingar som verksamhets,-ekonomisk – och revisionsberättelse för 2012 och verksamhetsplan och budget för 2013 samt styrelsens förslag till stadgeändring, kan Du beställa dessa via Hyllie Folkets Hus e-mail, info@hyllie.fh.se eller hämta de på Hyllie Folkets Hus tidigast den 25 februari.

På dagordningen bland annat:- Val av ledamöter till  styrelsen, suppleanter, revisorer.
– Styrelsens förslag om stadgeändring.

För att underlätta valberedningens arbete kontakta gärna dem med förslag på medlemmar lämpliga för uppdrag. Förslag kan skickas till info@hyllie.fh.se.
Valberedning : Alf Nilsson sammankallande, Besima Tabak och Claes Petersson.

Styrelsen förväntar och hoppas att Du kommer till stämman och vi vill gärna ha besked från Dig så att vi kan planera för de kringarrangemang som kan komma att ske. Vi vill ha detta Ditt besked om närvaro senast den 4 mars 2013.

Stadgarnas §2 Utdrag:
Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta, tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet.
All aktivitet som förekommer inom föreningens verksamhet ska vara byggd på social och demokratisk samhällsuppfattning. Styrelsen har ansvar för och har att besluta i dessa frågor liksom om någon ska hindras att hyra lokal.

Vid stämman granskas huruvida styrelsen levt upp till vad stadgarna föreskriver och Din uppfattning är viktig för vår förenings fortlevnad. Därför deltager Du också vid stämman. Telefon 040-13 17 67 eller info@hyllie.fh.se som gärna tar emot din anmälan för deltagande.

Malmö 2013-01-31
Karl-Erik Calling
Styrelsens ordförande