Get Adobe Flash player

Måndag - Torsdag 08:00-16:00
Fredag: 08:00-12:00

Telefon: 040-13 17 67
Mejl: info@hyllie.fh.se

Hyllie Folkets Hus
Hyacintgatan 2
215 26 Malmö

Logo

Hyllie Folkets Hus

 

Medlemmar i Hyllie Folkets Hus Husförening kallas till ordinarie föreningsstämma måndagen den 24 mars 2014 klockan 18:00.

Plats: Hyllie Folkets Hus , Hyacintgatan 2

Vill Du före stämman ha handlingar som verksamhets,-ekonomisk – och revisionsberättelse för 2013 och förslag till verksamhetsplan och budget för 2014, kan Du beställa dessa via Hyllie Folkets Hus e-mail, info@hyllie.fh.se eller hämta de på Hyllie Folkets Hus tidigast den 6 mars.

 

På dagordningen bland annat:
– Verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och budget.
– Val av ledamöter till styrelsen med suppleanter samt revisorer och valberedning.

För att underlätta valberedningens arbete kontakta gärna dem med förslag på medlemmar lämpliga för uppdrag. Förslag kan skickas till info@hyllie.fh.se.
Valberedning : Alf Nilsson sammankallande, Besima Tabak och Claes Petersson.

Styrelsen förväntar och hoppas att Du kommer till stämman och vi vill gärna ha besked från Dig så att vi kan planera för de kringarrangemang som kan komma att ske. Vi vill ha detta Ditt besked om närvaro senast den 17 mars 2014.

Stadgarnas §2 Utdrag:
Föreningen har till ändamål att uppföra, förvalta, tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhyrarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet.
All aktivitet som förekommer inom föreningens verksamhet ska vara byggd på social och demokratisk samhällsuppfattning. Styrelsen har ansvar för och har att besluta i dessa frågor liksom om någon ska hindras att hyra lokal.

Vid stämman granskas huruvida styrelsen levt upp till vad stadgarna föreskriver och Din uppfattning är viktig för vår förenings fortlevnad. Därför deltager Du också vid stämman. Telefon 040-13 17 67 eller info@hyllie.fh.se som gärna tar emot din anmälan för deltagande.

Malmö 2014-02-15
Karl-Erik Calling
Styrelsens ordförande