Get Adobe Flash player

P.g.a. Covid-19 har vi öppet under dessa tider:
Måndag - Torsdag 09:00-15:00
Fredag: 08:00-13:00

Telefon: 040-13 17 67
Mail: info@hyllie.fh.se

Hyllie Folkets Hus
Hyacintgatan 2
215 26 Malmö

För att hyra lokal eller vid andra frågor, kontakta oss på följande:
Telefon: 040-13 17 67
Mail: info@hyllie.fh.se

Adress
Hyllie Folkets Hus
Hyacintgatan 2
215 26 Malmö

Busslinje
Ta busslinje 6 och stig av vid Fosiedal.

Bil
Gratis parkering för alla besökare.

Organisationsnummer
Hyllie Folkets Hus org.nr 846003-9814

Personal

Badema Habibovic, föreståndare
Remzo Habibovic, fastighetsskötare
Basirat Nuridin-Adams, café

Styrelse 2020-2021

Ordförande Ragnar Danielsson
Vice ordförande/kassör Catalina Reinoso
Ordinarie ledamot Shatila Salami
Ordinarie ledamot Claes Block
Ordinarie ledamot Ulf Persson
Ordinarie ledamot Nubia Johnn
Suppleant Kristina Lundquist
Suppleant Mona Fadel
Suppleant Malin Gräns
Suppleant Ingmar Danielsson
Revisor Lars Göransson
Revisorssuppleant Kerstin Olsson
Valberedning Karl-Eric Calling (sammankallande)
Valberedning Alf Nilsson
Valberedning Claes Petersson

Styrelseledamöter väljs för ett eller två år vid varje årsstämma.