Get Adobe Flash player

P.g.a. Covid-19 har vi öppet under dessa tider:
Måndag - Torsdag 09:00-15:00
Fredag: 08:00-13:00

Telefon: 040-13 17 67
Mail: info@hyllie.fh.se

Hyllie Folkets Hus
Hyacintgatan 2
215 26 Malmö

Bli andelsägare

För att bli medlem i Hyllie Folkets Hus – eller andelsägare som det egentligen heter – ska du betala en engångsavgift på 100 kr för en andel. Då får du ett andelsbevis och kan sedan utnyttja fördelarna med att vara andelsägare. Dessutom kan du delta i föreningens stämma varje år. En förening kan betala för 10 andelar och därmed få 10 röster på stämman. För närvarande har Hyllie Folkets Hus 110 andelsägare.

Stämman hålls varje år i mars månad. På stämman går deltagarna igenom verksamhet och resultat under det gångna året samt beslutar om verksamhet, inriktning och budget för det kommande året.

På stämman väljs också en styrelse som ska leda verksamheten för tiden fram till nästa stämma. Styrelsen har cirka 8 sammanträden per år.

Som andelsägare får du också hyra våra lokaler till rabatterat pris!

Vill du bli andelsägare? Kontakta Hyllie Folkets Hus eller kassören.