Bli andelsägare

För att bli medlem i Hyllie Folkets Hus – eller andelsägare som det egentligen heter – ska du betala en engångsavgift på 100 kr för en andel. Då får du ett andelsbevis och kan sedan utnyttja fördelarna med att vara andelsägare. Dessutom kan du delta i föreningens stämma varje år. För närvarande har Hyllie Folkets Hus 118 andelsägare.

Stämman hålls varje år i mars månad. På stämman går deltagarna igenom verksamhet och resultat under det gångna året samt beslutar om verksamhet, inriktning och budget för det kommande året.

På stämman väljs också en styrelse som ska leda verksamheten för tiden fram till nästa stämma. Styrelsen har cirka 8 sammanträden per år.

Som andelsägare får du också hyra våra lokaler till rabatterat pris!

Vill du bli andelsägare? Kontakta Hyllie Folkets Hus eller kassören.